BHV

Bedrijfshulpverleners dienen te beschikken over een opleiding en uitrusting, zodanig in aantal en zodanig georganiseerd te zijn dat zij hun BHV-taken naar behoren kunnen vervullen.

 

Een BHV’er moet dus een opleiding volgen die past bij de restrisico’s in het bedrijf.

Er zijn drie wettelijke BHV-taken te onderscheiden:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • het beperken en bestrijden van brand
  • het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf

Een werkgever kan zelf bepalen hoe hij de taken verdeelt. In kleine bedrijven zullen de BHV’ers vaak allround worden opgeleid: zij kunnen alle bovenstaande taken vervullen. In grotere bedrijven zal wellicht eerder worden gekozen voor een taakverdeling. De keuze ligt geheel bij de werkgever en werknemers. De restrisico’s bepalen welke taken de BHV moet kunnen vervullen en welke opleiding daarvoor nodig is.

Basisopleidingen Bedrijfshulpverlener

De BHV dient een Basisopleiding BHV Eerste Hulp- en/of Brandbestrijding en/of Ontruiming te volgen zodra:

  • de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft;
  • de organisatie complexer is (een gebouw met meerdere verdiepingen, of meerdere gebouwen verspreid over het terrein);
  • de organisatie groter is (aantal werknemers);
  • er niet zelfredzame personen aanwezig zijn;
  • de ligging van het bedrijf risico’s oplevert (onder andere in verband met de beschikbaarheid en opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten).

Bron: NiBHV