BHV

Tijdens elke werksituatie is het van belang dat de bedrijfshulpverlening goed geregeld en georganiseerd is. De bedrijfshulpverleners beperken schade, zorgen voor snelle werkhervatting en beperken gevolgen voor slachtoffers.

BHV zal in een beginfase van een brand of ongeval het grote verschil maken. Zij zijn als eerste hulpverleners aanwezig en daarmee kunnen zij snel ingrijpen bij een beginnende brand, zorgen voor een georganiseerde ontruiming, brand- en rookverspreiding beperken en goede adequate informatie geven aan brandweer, ambulance en/of politie.

Eveneen kan een BHV-er levensreddende handelingen verrichten, de kans op overleven vergroten en ook bij kleine letsels een gunstige invloed hebben op herstel.

Elke werkgever is verplicht minimaal één werknemer aan te stellen als BedrijfsHulpVerlener welke bij incidenten zijn BHV-taak kan uitvoeren. Hoeveel BHV-ers opgeleid moeten zijn is afhankelijk van de risico’s in de organisatie. Er moet ten alle tijden BHV-ers aanwezig zijn, wat in de praktijk zal betekenen dat er meerdere BHV-ers binnen de organisatie opgeleid en geoefend zijn.

Cursus informatie:

 • Spoedeisende Eerste Hulp
 • Brandbestrijding en ontruiming
 • Bedrijfsgerichte Niet-Spoedeisende Eerste Hulp
 • Maximaal 12 cursisten per groep

Cursus duur:

 • Opleiding theorie/praktijk 12 uur
  • 6 uur B&O + 6 uur SEH (incl. examen)
 • Opleiding blended-learning + praktijkles van 6 uur
  • 3 uur B&O + 3 uur SEH
 • Herhalingsles: theorie en praktijk 6 uur
  • 3 uur B&O + 3 uur SEH/NSEH

Offerte of verdere informatie: