LPLHB

Landelijk Protocol Levensreddende Handelingen Brandweer

Elke brandweerman/-vrouw in Nederland start de opleiding manschappen met module brandbestrijding. Hierna volgen de modules technische hulpverlening, waterongevallen en gevaarlijke stoffen.

Levensreddende Handelingen zit in de gehele opleiding verweven. De inhoud van de LPLHB les is gericht op de module die de manschappen op dat moment doorlopen.

Er wordt volgens het ambulance-protocol gewerkt. Dit wil zeggen dat de SBAR, het ABCDE protocol, Hoog Energetisch Trauma (HET) en het toepassen van top tot teen onderzoek geen onbekende begrippen zijn voor de manschappen zodra de opleiding beëindigd is.

Herhaling van de praktische lesstof wordt regulier binnen het eigen brandweerkorps beoefend volgens Leidraad Oefenen.